Werkbeurten

In de maanden april tot en met november zijn er op de eerste zaterdag van de maand gezamenlijke werkbeurten om het gemeenschappelijk groen te onderhouden. De werkbeurten beginnen om 09:00 uur en eindigen om ongeveer 12:00 uur.

Na de werkbeurt wordt er gezellig samen koffie gedronken in/bij de kantine.
Een leuke manier om je mede-tuinders beter te leren kennen.

Ieder tuinlid dient minimaal 4 maal* per jaar deel te nemen aan de werkbeurten, uitgezonderd leden die andere taken op zich nemen,
zoals de kantinemedewerkers en bestuursleden.

Data algemene werkbeurten:
1e – 3 april 2021
2e – 1 mei 2021
3e – 5 juni 2021
4e – 3 juli 2021
5e – 7 augustus 2021
6e – 4 september 2021
7e – 2 oktober 2021
8e – 6 november 2021