Werkbeurten

In de maanden april tot en met november zijn er in de eerste twee weken van de maand werkbeurten om het gemeenschappelijk groen te onderhouden.
De werkbeurten zijn individueel in verband met het Corona virus.

Helaas kunnen we door het virus nog niet met elkaar deze werkzaamheden doen wat ook het gezamenlijk koffie drinken onmogelijk maakt.

Ieder tuinlid dient minimaal 4 maal* per jaar deel te nemen aan de werkbeurten, uitgezonderd leden die andere taken op zich nemen,
zoals de kantinemedewerkers en bestuursleden.

De nieuwe individuele Werkbeurtenlijst vind u hier en valt uit te printen