Werkbeurten

In de maanden april tot en met november zijn er algemene werkbeurten om het gemeenschappelijk groen te onderhouden.
De werkbeurten zijn individueel in verband met het Corona virus.

Helaas kunnen we door het virus nog niet met elkaar deze werkzaamheden doen wat ook het gezamenlijk koffie drinken onmogelijk maakt.

Ieder tuinlid dient minimaal 4 maal* per jaar deel te nemen aan de werkbeurten, uitgezonderd leden die andere taken op zich nemen,
zoals de kantinemedewerkers en bestuursleden.

1e werkbeurt: zaterdag 2 april 2022 – 09.00 uur
2e werkbeurt: zaterdag 7 mei 2022 – 09.00 uur
3e werkbeurt: zaterdag 4 juni 2022 – 09.00 uur
4e werkbeurt: zaterdag 2 juli 2022 – 09.00 uur
5e werkbeurt: zaterdag 6 augustus 2022 – 09.00 uur
6e werkbeurt: zaterdag 3 september2022 – 09.00 uur
7e werkbeurt: zaterdag 1 oktober 2022 – 09.00 uur
8e werkbeurt: zaterdag 4 november 2022 – 09.00 uur