Werkbeurten

In de maanden april tot en met oktober zijn er op de eerste zaterdag van de maand gezamenlijke werkbeurten om het gemeenschappelijk groen te onderhouden. De werkbeurten beginnen om 09:00 uur en eindigen om ongeveer 12:00 uur.

Na de werkbeurt wordt er gezellig samen koffie gedronken in/bij de kantine.
Een leuke manier om je mede-tuinders beter te leren kennen.

Ieder tuinlid dient minimaal 4 maal* per jaar deel te nemen aan de werkbeurten, uitgezonderd leden die andere taken op zich nemen,
zoals de kantinemedewerkers en bestuursleden.

Data algemene werkbeurten:
1e – 4 april 2020 – vanwege de Corona crisis vervallen
2e – 2 mei 2020 – ‘Pak zelf uw werkbeurt op in mei!’
3e – 6 juni 2020
4e – 4 juli 2020
5e – 1 augustus 2020
6e – 5 september 2020
7e – 3 oktober 2020
8e – 7 november 2020

* Door het uitvallen van de werkbeurten april en mei is er door het bestuur besloten tot 3 verplichte algemene werkbeurten voor de resterende werkbeurten 2020.