Werkbeurten

In de maanden april tot en met november zijn er algemene werkbeurten om het gemeenschappelijk groen te onderhouden.
Na gezamenlijke werkzaamheden is er in de kantine / terras een gezellig koffie- of theeonderonsje met een koek/cake.

Ieder tuinlid dient minimaal 4 maal* per jaar deel te nemen aan de werkbeurten, uitgezonderd leden die andere taken op zich nemen,
zoals de kantinemedewerkers en bestuursleden.

1e werkbeurt: zaterdag 1 april 2023 – 09.00 uur
2e werkbeurt: zaterdag 6 mei 2023 – 09.00 uur
3e werkbeurt: zaterdag 3 juni 2023 – 09.00 uur
4e werkbeurt: zaterdag 1 juli 2023 – 09.00 uur
5e werkbeurt: zaterdag 5 augustus 2023 – 09.00 uur
6e werkbeurt: zaterdag 2 september2023 – 09.00 uur
7e werkbeurt: zaterdag 7 oktober 2023 – 09.00 uur
8e werkbeurt: zaterdag 4 november 2023 – 09.00 uur