Statuten

Statuten van de vereniging

De statuten van onze vereniging kunt u hier downloaden in PDF formaat.

Huishoudelijk en tuincomplex reglement

Alle huisregels en regels omtrent bebouwing en onderhoud aan het complex zijn te vinden in het huishoudelijk reglement, hier te downloaden in PDF formaat.

Wij hechten grote waarde aan een goed verzorgd tuincomplex. Twee maal per jaar wordt daarom iedere tuin op de staat van onderhoud beoordeeld door de tuincontrolecommissie.

De leden zijn verder samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeenschappelijk deel van de tuin. Iedere tuinder dient dan ook minimaal 4 maal per jaar op zaterdagochtend deel te nemen aan de gezamenlijke werkbeurten.

Op het tuincomplex staat het plezier in het tuinieren voorop. Bebouwing is daarom aan strenge regels gebonden. Op de meeste tuinen staat wel een tuinhuisje en/of een kas, maar de bebouwing mag niet meer bedragen dan max. 23 m2 per tuin.

Ieder tuinlid helpt verder mee de 2 toiletgebouwen op het complex schoon te houden. Dit betekent gemiddeld 2 x per jaar een toiletbeurt.