Hekken Tuinenpark eerder dicht

Vanaf 1 november tot en met eind februari
gaan de toegangshekken van het Tuinenpark
De Groene Zoom om 15.00 uur dicht!

Bij slechte weersomstandigheden kan het eerder zijn.

Houd u daar rekening mee.