Grondboringen op ons complex

Afgelopen lente heeft de gemeente opdracht gegeven tot bodemonderzoek op ons complex. Een drietal man is een deel van de zomer bezig geweest met het nemen van grondmonsters. Per tuin werd er geïnventariseerd of er vervuilende stoffen aanwezig zijn. Op ons complex bestaat de bovenlaag uit klei, op ongeveer 50 a 100 cm diepte komt veengrond. Er werd per tuin 1 boring gedaan van 150 cm diep en 2 boringen van 1 meter diep. De grond werd in potjes met barcodes gedaan en naar het laboratorium gebracht voor onderzoek. Daar werden per 8 tuintjes mengmonsters van gemaakt. Was dit mengsel schoon, dan was het klaar. Werd er vervuiling gevonden, dan wordt elk tuinmonster afzonderlijk bekeken. Ook werden er monsters genomen van
de stukken op ons complex waar geen tuinen zijn en van de paden.

Inmiddels hebben we een heel boekwerk mogen ontvangen, conclusie: de bodem op ons complex is
prima geschikt voor het telen van groente en bloemen, geen vervuiling gevonden!

Wezel

Ons complex heeft een bijzondere bewoner die zo nu en dan zijn gezicht laat zien: een wezel. Hoewel wezels door heel Nederland voorkomen is het toch best bijzonder dat het dier in deze stedelijke omgeving wordt gesignaleerd. Zo blijkt maar weer hoe belangrijk tuinenparken als het onze zijn voor de stadsecologie.

De wezel heeft een prachtige vacht. Zijn rug heeft een bruine, kastanjeachtige vacht en de buik is wit. De vacht van wezels in Zweden en Rusland is in de winterperiode wit. In Nederland blijven de wezels het hele jaar door wit-bruin.

Het aantal wezels is afhankelijk van het aantal muizen. Afgelopen winter was erg zacht en zorgde voor een stijging van het aantal woelmuizen op ons complex. Dat kan de reden zijn dat de wezel zich een aantal maal liet zien. Wat dat betreft moeten we de wezel te vriend houden. Hij kan er voor zorgen dat er minder muizen zijn die holen graven in onze tuinen en onze oogst opeten.

wezel