Werkbeurten

In de maanden april tot en met oktober zijn er op de eerste zaterdag van de maand gezamenlijke werkbeurten om het gemeenschappelijk groen te onderhouden. De werkbeurten beginnen om 09:00 uur en eindigen om ongeveer 12:00 uur.

Na de werkbeurt wordt er gezellig samen koffie gedronken in/bij de kantine.
Een leuke manier om je mede-tuinders beter te leren kennen.

Ieder tuinlid dient minimaal 4 maal per jaar deel te nemen aan de werkbeurten, uitgezonderd leden die andere taken op zich nemen,
zoals de kantinemedewerkers en bestuursleden.

Data algemene werkbeurten:
1e – 6 april 2019
2e – 4 mei 2019
3e – 1 juni 2019
4e – 6 juli 2019
5e – 3 augustus 2019
6e – 7 september 2019
7e – 5 oktober 2019
8e – 2 november 2019